Selasa, 12 Februari 2013

[Cerita] Cerita Cekak Bahasa Jawa: Pitik Nggutil lan gedhang goreng ning plataran Bakso Bangjo

Cerita has posted a new item, 'Cerita Cekak Bahasa Jawa: Pitik Nggutil lan
gedhang goreng ning plataran Bakso Bangjo'


Dina senen pas prei dawa, Izal lan Reza lagi lingguh-lingguh ning njaban warung
Bakso Bangjo karo dolanan sepur-sepuran Thomas and friends. Izal dolanan
lokomotif biru sing jenenge Thomas. Reza nyenuk karo lokomotif ijo, jenenge
Percy. Cah loro dolana...

You may view the latest post at
http://cerita.biz/cerita-cekak-bahasa-jawa-pitik-nggutil-lan-gedhang-goreng-ning-plataran-bakso-bangjo/

Best regards,
Cerita
http://cerita.biz

Tidak ada komentar:

Posting Komentar